Fremfall av skjedevegger – ProlapLase™ behandling

Fremfall av skjedevegger og/eller livmor

Med ”fremfall” i underlivet menes en nedsenkning av fremre skjedevegg, bakre skjedevegg, skjedetoppen med livmoren eller kombinasjoner av disse.

Et ”fremfall” i underlivet hos kvinner vil i varierende grad påvirke blære, urinrør, urinledere og tarm. Fremfallet kan bli så uttalt at skjedevegg og/eller livmor presses ut av skjedeåpningen, sk totalprolaps.

Anledningen til fremfall er at muskler, bindevev og sener som bygger opp bekkenbunn og holder organene på plass mister sin styrke og elastisitet pga alder, svangerskap og ev. skader ved fødsler.
Fremfall er ikke direkte farlige men kan gi varierende grad av plager. Symptomer fra fremfall i fremre skjedevegg kan medføre problemer med å tømme urinblæren eller urin-lekkasjeproblemer. Fremfall av bakre skjedevegg kan gi symptomer fra tarm med problemer med å få ut avføringen. Tyngdefornemmelse og klump-følelse i skjeden/skjedeåpningen er dog det vanligste symptomet.

Hos KvinneDoktor stilles diagnosen ved en gynekologisk undersøkelse og 3D/4D ultralyd av bekkenbunn. Man kan da tydelig se og differensiere typen av fremfall og dermed sette inn riktig behandling.

Ved nesten alle tilfeller er bekkenbunntrening første del i en behandling. Videre er det ofte aktuelt med lokal østrogenbehandling i skjeden. Hos KvinneDoktor finnes nå muligheten med laserbehandling av fremfallet.

Hva er ProlapsLase™?

ProlapsLase™ er en, mini-invasiv/ikke kirurgisk Er: YAG laser terapi for behandling av forskjellige typer av fremfall. Laseren stimulerer kollagenet i bindeveven i bekkenbunn og skjedevegg og hjelper vevet til å hele seg selv, dette resulterer til krymping og innstramming av vaginalslimhinnens vev og bekkenbunnens vev. Når dette skjer så får man en naturlig støtte av bekkenbunn og skjedevegg.

Man kan behandle alle grader av fremfall men alvorlighetsgraden avgjør hvor mange behandlinger man trenger. Som oftest ved et lett til moderat fremfall må man beregne 3 behandlinger. Dersom det er mer uttalt må man vurdere dette individuelt. Foreløpige kliniske studier viser at det er en effektiv, enkel og trygg behandling.

Behandlingen kan også kombineres med andre vaginale laserbehandlinger ved mer kompliserte tilstand.

Hvordan fungerer ProlapsLase™?

Fotonas laser er en teknologi som gir en termisk/varme påvirkning av vaginalvevet, stimulerer kollagenets oppbygging og fører til produksjon av nye kollagenfibrer i området som behandles.

Det endelige resultatet av kollagen-aktiveringen er krymping og innstramming av skjedeveggens vev og av bekkenbunnen.

En stor fordel med ProlapsLase er at prosedyren ikke er en tradisjonell operasjon.
Den er nesten smertefri, uten skjæring, blødning, eller sting. Tilhelingen er ekstrem rask uten behov for anvendelse av smertestillende midler eller antibiotika.

Ingen spesielle forberedelse før operasjon eller forholdsregler etter er nødvendig. Pasientene kan straks vende tilbake til sine normale daglige aktiviteter.

Studier bekrefter at ProlapsLase er en effektiv, trygg og komfortabel behandlingsalternativ for symptomlindring hos pasienter med fremfall.

De med en mer alvorlig grad av fremfall der man finner andre former av skader bør dog behandles med tradisjonell operativ kirurgi. Dette finner vi ut av ved første undersøkelse.

Klikk her for å laste ned en pdf-fil på engelsk som inneholder en samlet gjennomgang og en komplett liste over alle vitenskaplige studier som er publisert vedrørende Fotona Smooth gynekologiske laserbehandlinger.