Sprengte blodkar / Variser

Variser/blodutredelser

Laser behandlinger er nå en rutinemessig prosedyre for fjerning av mange typer vaskulære lesjoner, inkludert hemangiomer, vaskulære misdannelser som port-vin flekker, telangiectasier, venøse innsjøer og angiomas. Laserbehandlingen utføres sikkert både i ansiktet og på kroppen. Med variser menes skjemmende blodkar, enkel laser tar bort variser opp til 4 mm. Skal man ta bort større bør man oppsøke en kar-spesialist. Mange har blodtutedelser eller spindelårer i ansiktet og på legger, laseren fjerner disse trygt og effektivt uten smerter.Uavhengige studier viser at 75% av de som blir behandlet for blodutredelserm spindelårer, variser etc. ser en dramatisk forbedring. Normalt trenger man 1-2 behandlinger.

Sikker, effektiv og minimal invasiv

Energien fra laseren blir absorbert av blod i blodåren, den omdannes til varme og dermed blir veggene i blodårene ødelagt. Til sammenligning med andre bølgelengder, som hovedsakelig påvirker overflatelagene av en lesjon så retter Nd: YAG lys seg også mot det underliggende vaskulære systemet, noe som er viktig for å sikre langtidseffekt av behandlingen. Denne prosessen er helt trygg og andre sunne årer i området påvirkes ikke. Etter behandlingen vil kroppens immunsystem rydde vekk dødt vev akkurat som med et blåmerke. Veldig mange klarer seg med en behandling ved mindre bloduttredelser. Ved behov bør man komme tilbake til ny behandling etter rundt 4 uker. Større variser kan også trenge en tredje behandling.

Bilder før og etter behandling

I trå med norsk lovgivning kan vi ikke vise før og etter bilder på våre hjemmesider.